Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Monthly Archives: oktober 2011

Intervju fra 2010: Taklinger snakker med Emilie Ekeberg om WTO

Når jeg først er igang med å legge ut tidligere tekster om WTO, passer dette intervjuet godt inn: Emilie Ekeberg, daværende leder i Attac Norge, snakker om hva som skjedde på det ministermøtet i WTO i 2009, til Taklinger nr. 11/2010. Ministermøtet i WTO avholdes annethvert år, så til vinteren (15.12-17.12) står det igjen et slikt møte på programmet. Ifølge en statusrapport fra Utenriksdepartementet, publisert i juni, vil det da bli diskutert en «desemberpakke» av tiltak til utviklingsland, uten at andre land vil få noe. Det blir spennende å se hva som skjer i desember.

WTO halter videre
Taklingers Eivind Hageberg intervjuer Emilie Ekeberg om WTO-møtet i november 2009.

Seint i november før jul var det klart for WTO-møte. Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge, var sammen med Linn Herning, handelspolitisk ansvarlig i Attac, selvsagt på plass.

– Etterhvert som arbeidet med Doha-runden har drøyd ut,, har det sett ut til at WTO har mistet sin tidligere sterke posisjon som pådriver for handelsliberalisering. For eksempel snakket utenriksminister Jonas Gahr Støre etter WTO-forhandlingene i Geneve i 2008 om «sammenbruddet av en verdensorden». I hvor stor grad var ministermøtet i Geneve i november kun en formalitet? Hva skjedde der nede, Emilie Ekeberg? Les mer!

Reklamer

Tidligere publisert artikkel: Innføringsartikkel om WTO

Av en eller annen grunn ender jeg ofte opp med å skrive innføringsartikler. Coca Cola-saken, WTO, finansmarkeder og Attac er noe av det jeg har forsøkt å forklare på trykk tidligere. Her kommer en artikkel om WTO, publisert i Taklinger nr. 7 i 2007. Artikkelen kunne absolutt trenge en oppdatering og kildeangivelser, selv om dette neppe er noe jeg kommer til å prioritere.

Det er interessant å se at Pascal Lamy 19. september var ute og erklærte at det igjen var full stopp i den nå ti år gamle Doha-runden (Kilde: Abc-nyheter). At journalisten (Lamy var det ikke) benytter anledningen til å erklære WTO-rundens død  tror jeg er forhastet, siden Lamy tydeligvis arbeider med andre måter å bevege forhandlingene framover på (noe bl.a. den indiske delegasjonen kommenterer her) – men forskjellene er store, og maktbalansen mellom utviklede land, BRICS og utviklingsland er nok grundig forandret siden 1999. Les mer!