Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Monthly Archives: juni 2012

Masteroppgave del 1: Fører innvandring til velferdsdualisme?

For noen uker siden fullførte jeg en mastergrad i statsvitenskap, etter noen hundre timer ved datamaskina. Oppgaven, «Fører innvandring til velferdsdualisme? En studie av innvandringens effekter på barnetrygd og kontantstøtte i Skandinavia», vil bli tilgjengelig på Universitet i Oslos digitale portal DUO etter sensur.

Selv om Wordle-skyen er fin, gir den ikke et helt godt inntrykk av hva det dreier seg om. Siden å forklare dette vil være viktig for meg de neste månedene, kommer det her et kort sammendrag av hva jeg har drevet med de siste månedene. Å skulle klemme alt datamaterialet og alle betraktningene etter et halvt års arbeid inn i en enkel bloggpost er vanskelig, og dette blir derfor en serie med innlegg. Les mer!

Reklamer