Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Monthly Archives: september 2012

Er den billige matens tid forbi?

Dette spørsmålet stilte en Guardian-redaktør seg tidlig i september, etter at matprisene denne sommeren skjøt drastisk i været for tredje gang siden 2008. Men hva driver denne utviklinga?
Les mer

Reklamer

Ukens anbefalinger: To tekster om forskningsbasert policy.

Duncan Green, seniorrådgiver hos Oxfam, skriver på «From poverty to power» om «Theories of Change» og hvordan forskere kan bruke teori for å øke effektiviteten til mottakere av forskningsstøtte. Med andre ord, et teoretisk blikk på hvordan forholdet mellom forskere og beslutningstakere ser ut, og hvordan organisasjoner som gir støtte til forskning og tiltak i NGOer kan bidra til å «optimaliseres» NGOers forskning. «Theories of Change» ser ut til å referere til dette rammeverket for å skape endring.

I tråd med dette rammeverket foreslår Green at 1) forskere ikke har insentiver til å legge tydelig fram sine antakelser om politisk endring, noe de burde gjøre 2) at forskere/NGOer må bedre forstå hvordan beslutningstakere tar til seg og bruker informasjon, 3) at endring er avhengig av «mulighetsvinduer», og dermed må NGOer kunne reagere kjapt, 4) at mål og midler må defineres tydelig. Å «endre diskursen» er ikke et mål for et prosjekt.

En annen som tar for seg lignende utfordringer er Matt Wood, som på LSE-bloggen tar for seg hvilke krav byråkratiet stiller til  statsvitere og andre for at deres forskning skal være relevant. Bevisene er anekdotiske, men virker rimelige og velkjente: Byråkrater ønsker seg mer forskning som kan brukes i praksis, og ønsker seg også bedre metodisk kunnskap. Dette er vanskelig, i det universitetsforskning tar lang tid, mens beslutningstakere trenger hurtig input. Dette gir rom for tenketanker og andre institutter som spesialiserer seg på å levere hurtig. Videre er kvantitative bevis det mest ønskelige – men hva da med kvalitativ forskning?

Ukens anbefalinger: Varieties of Capitalism, matspekulasjon, is på arktis.

Politisk og økonomisk er Norge, Europa og Verden inne i en svært spennende periode. For å forstå hva som skjer må en lese seg opp på teori og fakta om hva som skjer. Her er denne ukas leseliste:

Les mer!

Innvandring og velferdsdualisme, Ekvatorial-Guinea og kjøttbeinmjøl

Tema: Ting-jeg-har-skrevet.

Kort post full av egenreklame denne gangen også.

  • Endelig er masteroppgaven online – sjekk ut DUO-sidafor mer informasjon. Er tålelig fornøyd med resultatet, selv om oppgaven prøver å løse to problemstillinger (konsekvenser av innvandring for samfunnet + årsaker til familiepolitiske beslutninger).
  • Har også skrevet en analyse til siste nummer av Attacs Utveier, Utveier 2/2012. Bladet ligger tilgjengelig på Issuu. Analysen handler om krav om åpenhet og situasjonen i Ekvatorial Guinea.
  • I jobben som utreder for Landbrukets utredningskontor har jeg, sammen med Anne Bunger, skrevet et notat om regelverket for kjøttbeinmjøl. Absolutt interessant å vite noe om hva som skjer med slakteavfall som ikke går til menneskemat, og mulighetene for å bruke disse ressursene til å løse proteinutfordringene i landbruket. Helst uten fare for kugalskap. Interessert? Ta en kikk.