Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Monthly Archives: oktober 2012

Gode fagblogger å følge

Hvilke blogger kan være verdt å følge? Det finnes temmelig mange (1 milliard?) – her er noen av de jeg følger akkurat nå.

 • From Poverty to Power. Duncan Green er strategisk rådgiver for Oxfam i Storbritannia, og kommer jevnlig med gode refleksjoner på utvikling, evaluering og utvikling av god policy.
 • LSE Impact Blog. Diverse bidragsytere fra LSE om faglig påvirkning og tiltak for å få det til.
 • LSE European Politics and Policy. Ulike bidragsytere fra LSE om europeisk politikk og policy.
 • Dani Rodrik. Internasjonal politisk økonomi. Blogger dessverre litt for sjeldent, men verdt å få med seg hva han tenker
 • The Monkey Cage. Statsvitenskapelig forskning, syn på diverse hendelser ute i verden,  men med hovedvekt på amerikansk politikk og amerikansk fagtradisjon.
 • Statistical Modeling, Causal Inference and Social Science. Andrew Gelman snakker om statsvitenskap og statistikk, og mer statistikk.
 • Numbers Rule Your World/Junk Charts. Kaiser Fung snakker om fornuftig bruk av statistikk, og viser dårlig bruk av grafikk.
 • The Conscience of a Liberal. Paul Krugman. Er veldig god på å bruke kjente økonomiske keynesianske modeller til å undersøke aktuelle spørsmål.
 • Noahpinion. Noah Smith blogger om økonomi på fornuftig vis, og passer på å sende velbegrunna spark i flere retninger.
 • Vox. Policy-analyse med økonomisk vinkling.
 • Why Nations Fail. Acemoglu og Robinson presenterer boka si, og kjører analytisk blikk på diverse hendelser.

Ser tydelig at blogger med statistiske tilnærminger til fagspørsmål er i flertall, noe jeg gjerne vil gjøre noe med: Hvor er de gode bloggene med kvalitative tilnærminger? LSE og Duncan Green har slike innlegg ofte, og til tider økonomene Rodrik og Acemoglu – men bruk av statistikk ser ut til å være utbredt.

Reklamer

Sherlock Holmes og beslutninger

Lifehacker skriver om hvordan en bør tenke for å ta beslutninger, og siterer i den forbindelsen selveste Sherlock Holmes:

«I consider that a man’s brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose. A fool takes in all the lumber of every sort that he comes across, so that the knowledge which might be useful to him gets crowded out, or at best is jumbled up with a lot of other things, so that he has difficulty laying his hands upon it. Now the skillful workman is very careful indeed as to what he takes into his brain-attic. He will have nothing but the tools which may help him in doing his work, but of these he has a large assortment, and all in the most perfect order. It is a mistake to think that that little room has elastic walls and can distend to any extent. Depend upon it and there comes a time when for every addition of knowledge you forget something that you knew before. It is of the highest importance, therefore, not to have useless facts elbowing out the useful ones.»

I boka er dette Holmes sin begrunnelse for hvorfor han ikke kjenner til Kopernikus og teorier om solsystemet, siden disse ikke er relevante for sitt arbeid. Dette kan nok være en overdrivelse – men poenget om at dette ikke er direkte relevant for beslutninger han skal ta (eller for oppdragsgiveren hans når han skal legge ut om forklaringer) er absolutt et godt poeng.