Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Monthly Archives: november 2012

Biodrivstoff mellom mat og energiforsyning

Behov for økonomisk vekst, reduksjon av klimagassutslipp og sikker forsyning av energi gjør at store vestlige aktører i dag satser på fornybar energi. Det gir opphav til et dilemma mellom drivstoff og matforsyning.

Fossil energi er hovedkilden til utslipp av klima gasser, som er en driver av økningen av den gjennomsnittlige globale temperaturen. For å hindre en økning i gjennomsnittstemperaturen på 2 grader har FNs klimapanel i flere rapporter slått fast at en satsing på fornybar energi er nødvendig. Panelet foreslår politiske tiltak som øker prisen på fossil energi relativt til kostnaden på fornybar energi. Selv uten slike tiltak bidrar stigende priser på olje og gass til at fornybar energi tvinger seg fram, og både EU og USA arbeider nå med teknologisk utvikling på dette området. Et av svarene er biodrivstoff.

(Denne kronikken ble skrevet sammen med Margaret Eide Hillestad, og kom på trykk i Bondebladet 29. november 2012)

Les mer!

Reklamer

Landbrukspolitikk – noen innlegg

Siden jeg nå arbeider for Landbrukets utredningskontor med landbrukspolitikk, har jeg vært ute med noen forsøk på å snakke om landbrukspolitikk:

  • I et intervju med Norsk Landbruk snakker jeg og sjefen om gjeldsnivået i landbruket i et komparativt perspektiv.
  • I starten av oktober skrev jeg sammen med Margaret Eide Hillestad en kronikk om amerikansk landbrukspolitikk. Poenget der var å sette fokus på hvordan en av de virkelig store landbrukseksportørene fører landbrukspolitikk, og utviklinga i Farm Bill før presidentvalget. Hva som nå kommer til å skje i «Lame Duck Session»
  • Like etterpå gjorde vi en kronikk på CAP og budsjettforhandlingene i EU som også ble trykt i Bondebladet. Poenget her var å sette fokus på hvilken landbrukspolitikk EU fører, og hvordan det skal vanskelig for de 27 medlemslandene, Kommisjonen og Parlamentet å bli enige om noe som helst på dette området. Dessverre ble den ikke trykt før ca. en måned etter at den ble sendt inn, etter at Aftenposten og andre hadde vært ute og synsa om det samme.

I tillegg har jeg aktivert meg litt i Attac Norges ressursgruppe, ei samling av folk med interesser for naturressurser og landbruk. Dette har blant annet resultert i et innlegg hos Alliansen Ny Landbrukspolitikk hvor jeg presenterer noen av argumentene for hvorfor spekulasjon i matvareverdipapirer kan være skadelig.