Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Category Archives: Arbeid

Sherlock Holmes og beslutninger

Lifehacker skriver om hvordan en bør tenke for å ta beslutninger, og siterer i den forbindelsen selveste Sherlock Holmes:

«I consider that a man’s brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose. A fool takes in all the lumber of every sort that he comes across, so that the knowledge which might be useful to him gets crowded out, or at best is jumbled up with a lot of other things, so that he has difficulty laying his hands upon it. Now the skillful workman is very careful indeed as to what he takes into his brain-attic. He will have nothing but the tools which may help him in doing his work, but of these he has a large assortment, and all in the most perfect order. It is a mistake to think that that little room has elastic walls and can distend to any extent. Depend upon it and there comes a time when for every addition of knowledge you forget something that you knew before. It is of the highest importance, therefore, not to have useless facts elbowing out the useful ones.»

I boka er dette Holmes sin begrunnelse for hvorfor han ikke kjenner til Kopernikus og teorier om solsystemet, siden disse ikke er relevante for sitt arbeid. Dette kan nok være en overdrivelse – men poenget om at dette ikke er direkte relevant for beslutninger han skal ta (eller for oppdragsgiveren hans når han skal legge ut om forklaringer) er absolutt et godt poeng.

Reklamer

Innvandring og velferdsdualisme, Ekvatorial-Guinea og kjøttbeinmjøl

Tema: Ting-jeg-har-skrevet.

Kort post full av egenreklame denne gangen også.

  • Endelig er masteroppgaven online – sjekk ut DUO-sidafor mer informasjon. Er tålelig fornøyd med resultatet, selv om oppgaven prøver å løse to problemstillinger (konsekvenser av innvandring for samfunnet + årsaker til familiepolitiske beslutninger).
  • Har også skrevet en analyse til siste nummer av Attacs Utveier, Utveier 2/2012. Bladet ligger tilgjengelig på Issuu. Analysen handler om krav om åpenhet og situasjonen i Ekvatorial Guinea.
  • I jobben som utreder for Landbrukets utredningskontor har jeg, sammen med Anne Bunger, skrevet et notat om regelverket for kjøttbeinmjøl. Absolutt interessant å vite noe om hva som skjer med slakteavfall som ikke går til menneskemat, og mulighetene for å bruke disse ressursene til å løse proteinutfordringene i landbruket. Helst uten fare for kugalskap. Interessert? Ta en kikk.

Generasjon Praktikum

Praktikum (n). Subst., praksis (m), praksisperiode (m), praktikanttjeneste (m) (1). Et praksisopphold mange tyske studenter må gjennom for å få godkjent gradene sine, måtte det være bachelor- eller mastergrad, eller noe mer utdatert som magister eller diplom. Mange som ikke må p.g.a. studiet gjør det allikevel for å få hardt tiltrengt arbeidserfaring i et land hvor arbeidsløsheten de siste tolv månedene har ligget på rundt 7% (og underansettelsen på over 10%) (Kilde: SpiegelOnline)

Så pregende for Tyskland er dette at det inngikk i testen jeg tok for å kunne studere i Tyskland (Test Deutsch als Fremdsprache). Og resultatet? Tusenvis av unge studenter arbeider gratis i hele Tyskland. Det har gitt opphav til et eget begrep: «Generasjon Praktikum». Begrepet, først brukt av ZeitOnline i 2005, viser til hvordan studenter som egentlig er på jakt etter en fast jobb ser seg nødt til å ta den ene ubetalte praksisperioden etter den andre. For hvem vil vel ha en CV full av hull? Mer!