Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Category Archives: Politikk

Hvem blir statsråd i Solberg-regjeringa?

Da var valget overstått, og spekulasjonene rundt hva som skjer nå er i full gang (strengt tatt har de vel aldri gitt seg – mye sultne politiske journalister etter 8 rødgrønne år, tydeligvis). Torbjørn Røe Isaksen påpeker på bloggen sin at det ikke er slik at statsrådskabalen besluttes i åpne seminarer, men at det mest sannsynlig kun er Jensen og Solberg som gjør jobben. Han har heller ikke tro på at dette er noe som gjøres før viktige spørsmål er avklart, for å gjøre politikken mest mulig samkjørt fra starten av.

Det hindrer selvsagt ikke spekulasjonene fra å gå på høygir. Av rein nysgjerrighet har jeg derfor samla inn noen tips fra VG, Dagbladet, VGs leseravstemning, Dagsavisen, og en rekke andre aviser som DN og Aftenbladet med mer spesifikke interesser. Alle snakker om «sentrale kilder i partiene», «svært sannsynlige kandidater», og det vil derfor være interessant å se om noen treffer: Som flere påpeker har Jensen og Solberg flere faktorer å ta hensyn til, som erfaring, interessefelt, geografisk tilknytning, kjønn, fordeling mellom partiene, og eventuelle ønsker om å omstrukturere departementene. Ikke minst geografisk tilknytning er viktige saker i regionale og lokale aviser – alle vil ha en statsråd fra sitt fylke.

statsråder

Vi kan trygt slå fast at enigheten er heller lav, til tross for at det er mange av navnene som sirkulerer om igjen – det er vel tross alt begrenset med politikere som har en kjendisfaktor som gjør slike saker interessante (noe må en jo selge en sak som basically sier «vi spekulerer og intervjuer folk som vi veit ikke vil si noe».

Vi kan også slå fast at Siv Jensens kandidatur som finansminister står sterkt, og at Solberg er ubestridt som statsminister. Bern Høie (H) nevnes oftest som helseminister. Ine marie Eriksen Søreide (H)  kommer opp som utenriksminister. Per Sandberg (FrP) som i Samferdselsdepartementet og Torbjørn Røe Isaksen (H) som arbeidsminister er også gjengangere.

Det er også tydelig at VG ved valget hadde glemt at departementetet for familiespørsmål heter BLD om dagen, ikke Familiedepartementet – men departementet kan jo fort skifte navn, skulle noen føle for det.

Vi kommer tilbake med hvem som hadde det beste anslaget når alt er klart om en to ukers tid.

Reklamer

Om handelsavtalen mellom EU og USA

Verdens største handelspartnere, EU og USA, begynte mandag 8. juli formelt første runde i forhandlingene om en frihandelsavtale, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Runden fant sted i Washington DC, og skulle gå igjennom alle områder som kan komme til å bli omfattet av avtalen.

Her følger litt info om forhandlingene, og noen kjappe betraktninger rundt mulige konsekvenser. Dette bygger på et orienteringsnotat jeg skrev for noen uker siden, så det er ganske faktatungt. Les mer!

La det svinge – Effekten av matfest på børsen

Hvorvidt matvarespekulasjon har en effekt på priser eller ikke er fortsatt en het debatt. Denne analysen ser næmere på hvordan spekulasjon i matvarer kan tenkes å påvirke prisen på matvarer. Teksten er skrevet for Utveier 1/2013. En versjon med fine bilder og figurer ligger på Issuu, og teksten følger under.

Les mer!

Landbrukspolitikk – noen innlegg

Siden jeg nå arbeider for Landbrukets utredningskontor med landbrukspolitikk, har jeg vært ute med noen forsøk på å snakke om landbrukspolitikk:

  • I et intervju med Norsk Landbruk snakker jeg og sjefen om gjeldsnivået i landbruket i et komparativt perspektiv.
  • I starten av oktober skrev jeg sammen med Margaret Eide Hillestad en kronikk om amerikansk landbrukspolitikk. Poenget der var å sette fokus på hvordan en av de virkelig store landbrukseksportørene fører landbrukspolitikk, og utviklinga i Farm Bill før presidentvalget. Hva som nå kommer til å skje i «Lame Duck Session»
  • Like etterpå gjorde vi en kronikk på CAP og budsjettforhandlingene i EU som også ble trykt i Bondebladet. Poenget her var å sette fokus på hvilken landbrukspolitikk EU fører, og hvordan det skal vanskelig for de 27 medlemslandene, Kommisjonen og Parlamentet å bli enige om noe som helst på dette området. Dessverre ble den ikke trykt før ca. en måned etter at den ble sendt inn, etter at Aftenposten og andre hadde vært ute og synsa om det samme.

I tillegg har jeg aktivert meg litt i Attac Norges ressursgruppe, ei samling av folk med interesser for naturressurser og landbruk. Dette har blant annet resultert i et innlegg hos Alliansen Ny Landbrukspolitikk hvor jeg presenterer noen av argumentene for hvorfor spekulasjon i matvareverdipapirer kan være skadelig.

Er den billige matens tid forbi?

Dette spørsmålet stilte en Guardian-redaktør seg tidlig i september, etter at matprisene denne sommeren skjøt drastisk i været for tredje gang siden 2008. Men hva driver denne utviklinga?
Les mer

Ukens anbefalinger: To tekster om forskningsbasert policy.

Duncan Green, seniorrådgiver hos Oxfam, skriver på «From poverty to power» om «Theories of Change» og hvordan forskere kan bruke teori for å øke effektiviteten til mottakere av forskningsstøtte. Med andre ord, et teoretisk blikk på hvordan forholdet mellom forskere og beslutningstakere ser ut, og hvordan organisasjoner som gir støtte til forskning og tiltak i NGOer kan bidra til å «optimaliseres» NGOers forskning. «Theories of Change» ser ut til å referere til dette rammeverket for å skape endring.

I tråd med dette rammeverket foreslår Green at 1) forskere ikke har insentiver til å legge tydelig fram sine antakelser om politisk endring, noe de burde gjøre 2) at forskere/NGOer må bedre forstå hvordan beslutningstakere tar til seg og bruker informasjon, 3) at endring er avhengig av «mulighetsvinduer», og dermed må NGOer kunne reagere kjapt, 4) at mål og midler må defineres tydelig. Å «endre diskursen» er ikke et mål for et prosjekt.

En annen som tar for seg lignende utfordringer er Matt Wood, som på LSE-bloggen tar for seg hvilke krav byråkratiet stiller til  statsvitere og andre for at deres forskning skal være relevant. Bevisene er anekdotiske, men virker rimelige og velkjente: Byråkrater ønsker seg mer forskning som kan brukes i praksis, og ønsker seg også bedre metodisk kunnskap. Dette er vanskelig, i det universitetsforskning tar lang tid, mens beslutningstakere trenger hurtig input. Dette gir rom for tenketanker og andre institutter som spesialiserer seg på å levere hurtig. Videre er kvantitative bevis det mest ønskelige – men hva da med kvalitativ forskning?

Ukens anbefalinger: Varieties of Capitalism, matspekulasjon, is på arktis.

Politisk og økonomisk er Norge, Europa og Verden inne i en svært spennende periode. For å forstå hva som skjer må en lese seg opp på teori og fakta om hva som skjer. Her er denne ukas leseliste:

Les mer!

Innvandring og velferdsdualisme, Ekvatorial-Guinea og kjøttbeinmjøl

Tema: Ting-jeg-har-skrevet.

Kort post full av egenreklame denne gangen også.

  • Endelig er masteroppgaven online – sjekk ut DUO-sidafor mer informasjon. Er tålelig fornøyd med resultatet, selv om oppgaven prøver å løse to problemstillinger (konsekvenser av innvandring for samfunnet + årsaker til familiepolitiske beslutninger).
  • Har også skrevet en analyse til siste nummer av Attacs Utveier, Utveier 2/2012. Bladet ligger tilgjengelig på Issuu. Analysen handler om krav om åpenhet og situasjonen i Ekvatorial Guinea.
  • I jobben som utreder for Landbrukets utredningskontor har jeg, sammen med Anne Bunger, skrevet et notat om regelverket for kjøttbeinmjøl. Absolutt interessant å vite noe om hva som skjer med slakteavfall som ikke går til menneskemat, og mulighetene for å bruke disse ressursene til å løse proteinutfordringene i landbruket. Helst uten fare for kugalskap. Interessert? Ta en kikk.

Masteroppgave del 1: Fører innvandring til velferdsdualisme?

For noen uker siden fullførte jeg en mastergrad i statsvitenskap, etter noen hundre timer ved datamaskina. Oppgaven, «Fører innvandring til velferdsdualisme? En studie av innvandringens effekter på barnetrygd og kontantstøtte i Skandinavia», vil bli tilgjengelig på Universitet i Oslos digitale portal DUO etter sensur.

Selv om Wordle-skyen er fin, gir den ikke et helt godt inntrykk av hva det dreier seg om. Siden å forklare dette vil være viktig for meg de neste månedene, kommer det her et kort sammendrag av hva jeg har drevet med de siste månedene. Å skulle klemme alt datamaterialet og alle betraktningene etter et halvt års arbeid inn i en enkel bloggpost er vanskelig, og dette blir derfor en serie med innlegg. Les mer!

Norske oljeerfaringer og ressursenes forbannelse

I serien tidligere publiserte artikler har jeg nå nok en gang skrevet for Attac Norges magasin Utveier. Sist nummer tok for seg klimarettferdighet, med fokus på utfordringer, ødeleggelser og, som vanlig, noen utveier. Jeg hadde gleden av å skrive en artikkel om norske oljeerfaringer. Les mer!