Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Category Archives: Handelspolitikk

Om handelsavtalen mellom EU og USA

Verdens største handelspartnere, EU og USA, begynte mandag 8. juli formelt første runde i forhandlingene om en frihandelsavtale, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Runden fant sted i Washington DC, og skulle gå igjennom alle områder som kan komme til å bli omfattet av avtalen.

Her følger litt info om forhandlingene, og noen kjappe betraktninger rundt mulige konsekvenser. Dette bygger på et orienteringsnotat jeg skrev for noen uker siden, så det er ganske faktatungt. Les mer!

Reklamer

Intervju fra 2010: Taklinger snakker med Emilie Ekeberg om WTO

Når jeg først er igang med å legge ut tidligere tekster om WTO, passer dette intervjuet godt inn: Emilie Ekeberg, daværende leder i Attac Norge, snakker om hva som skjedde på det ministermøtet i WTO i 2009, til Taklinger nr. 11/2010. Ministermøtet i WTO avholdes annethvert år, så til vinteren (15.12-17.12) står det igjen et slikt møte på programmet. Ifølge en statusrapport fra Utenriksdepartementet, publisert i juni, vil det da bli diskutert en «desemberpakke» av tiltak til utviklingsland, uten at andre land vil få noe. Det blir spennende å se hva som skjer i desember.

WTO halter videre
Taklingers Eivind Hageberg intervjuer Emilie Ekeberg om WTO-møtet i november 2009.

Seint i november før jul var det klart for WTO-møte. Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge, var sammen med Linn Herning, handelspolitisk ansvarlig i Attac, selvsagt på plass.

– Etterhvert som arbeidet med Doha-runden har drøyd ut,, har det sett ut til at WTO har mistet sin tidligere sterke posisjon som pådriver for handelsliberalisering. For eksempel snakket utenriksminister Jonas Gahr Støre etter WTO-forhandlingene i Geneve i 2008 om «sammenbruddet av en verdensorden». I hvor stor grad var ministermøtet i Geneve i november kun en formalitet? Hva skjedde der nede, Emilie Ekeberg? Les mer!

Tidligere publisert artikkel: Innføringsartikkel om WTO

Av en eller annen grunn ender jeg ofte opp med å skrive innføringsartikler. Coca Cola-saken, WTO, finansmarkeder og Attac er noe av det jeg har forsøkt å forklare på trykk tidligere. Her kommer en artikkel om WTO, publisert i Taklinger nr. 7 i 2007. Artikkelen kunne absolutt trenge en oppdatering og kildeangivelser, selv om dette neppe er noe jeg kommer til å prioritere.

Det er interessant å se at Pascal Lamy 19. september var ute og erklærte at det igjen var full stopp i den nå ti år gamle Doha-runden (Kilde: Abc-nyheter). At journalisten (Lamy var det ikke) benytter anledningen til å erklære WTO-rundens død  tror jeg er forhastet, siden Lamy tydeligvis arbeider med andre måter å bevege forhandlingene framover på (noe bl.a. den indiske delegasjonen kommenterer her) – men forskjellene er store, og maktbalansen mellom utviklede land, BRICS og utviklingsland er nok grundig forandret siden 1999. Les mer!