Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Category Archives: Ukens anbefaling

Gode fagblogger å følge

Hvilke blogger kan være verdt å følge? Det finnes temmelig mange (1 milliard?) – her er noen av de jeg følger akkurat nå.

 • From Poverty to Power. Duncan Green er strategisk rådgiver for Oxfam i Storbritannia, og kommer jevnlig med gode refleksjoner på utvikling, evaluering og utvikling av god policy.
 • LSE Impact Blog. Diverse bidragsytere fra LSE om faglig påvirkning og tiltak for å få det til.
 • LSE European Politics and Policy. Ulike bidragsytere fra LSE om europeisk politikk og policy.
 • Dani Rodrik. Internasjonal politisk økonomi. Blogger dessverre litt for sjeldent, men verdt å få med seg hva han tenker
 • The Monkey Cage. Statsvitenskapelig forskning, syn på diverse hendelser ute i verden,  men med hovedvekt på amerikansk politikk og amerikansk fagtradisjon.
 • Statistical Modeling, Causal Inference and Social Science. Andrew Gelman snakker om statsvitenskap og statistikk, og mer statistikk.
 • Numbers Rule Your World/Junk Charts. Kaiser Fung snakker om fornuftig bruk av statistikk, og viser dårlig bruk av grafikk.
 • The Conscience of a Liberal. Paul Krugman. Er veldig god på å bruke kjente økonomiske keynesianske modeller til å undersøke aktuelle spørsmål.
 • Noahpinion. Noah Smith blogger om økonomi på fornuftig vis, og passer på å sende velbegrunna spark i flere retninger.
 • Vox. Policy-analyse med økonomisk vinkling.
 • Why Nations Fail. Acemoglu og Robinson presenterer boka si, og kjører analytisk blikk på diverse hendelser.

Ser tydelig at blogger med statistiske tilnærminger til fagspørsmål er i flertall, noe jeg gjerne vil gjøre noe med: Hvor er de gode bloggene med kvalitative tilnærminger? LSE og Duncan Green har slike innlegg ofte, og til tider økonomene Rodrik og Acemoglu – men bruk av statistikk ser ut til å være utbredt.

Reklamer

Ukens anbefalinger: To tekster om forskningsbasert policy.

Duncan Green, seniorrådgiver hos Oxfam, skriver på «From poverty to power» om «Theories of Change» og hvordan forskere kan bruke teori for å øke effektiviteten til mottakere av forskningsstøtte. Med andre ord, et teoretisk blikk på hvordan forholdet mellom forskere og beslutningstakere ser ut, og hvordan organisasjoner som gir støtte til forskning og tiltak i NGOer kan bidra til å «optimaliseres» NGOers forskning. «Theories of Change» ser ut til å referere til dette rammeverket for å skape endring.

I tråd med dette rammeverket foreslår Green at 1) forskere ikke har insentiver til å legge tydelig fram sine antakelser om politisk endring, noe de burde gjøre 2) at forskere/NGOer må bedre forstå hvordan beslutningstakere tar til seg og bruker informasjon, 3) at endring er avhengig av «mulighetsvinduer», og dermed må NGOer kunne reagere kjapt, 4) at mål og midler må defineres tydelig. Å «endre diskursen» er ikke et mål for et prosjekt.

En annen som tar for seg lignende utfordringer er Matt Wood, som på LSE-bloggen tar for seg hvilke krav byråkratiet stiller til  statsvitere og andre for at deres forskning skal være relevant. Bevisene er anekdotiske, men virker rimelige og velkjente: Byråkrater ønsker seg mer forskning som kan brukes i praksis, og ønsker seg også bedre metodisk kunnskap. Dette er vanskelig, i det universitetsforskning tar lang tid, mens beslutningstakere trenger hurtig input. Dette gir rom for tenketanker og andre institutter som spesialiserer seg på å levere hurtig. Videre er kvantitative bevis det mest ønskelige – men hva da med kvalitativ forskning?

Ukens anbefalinger: Varieties of Capitalism, matspekulasjon, is på arktis.

Politisk og økonomisk er Norge, Europa og Verden inne i en svært spennende periode. For å forstå hva som skjer må en lese seg opp på teori og fakta om hva som skjer. Her er denne ukas leseliste:

Les mer!

Masteroppgave og Wordle

Jeg er nå midt i innspurten av mastergraden, og sitter timesvis hver dag med redigering av en alt for lang tekst om innvandringens effekter på policydesign av barnetrygd og kontantstøtte i Norge, Sverige og Danmark. Forsøker ihvertfall å redigere, men det er ganske vanskelig når det er mye mer underholdende å vurdere nye visuelle innleveringer av dokumentet. Som f.eks. en Wordle-ordsky. Wordle gjør en visuell framstilling av de hyppigst forekommende ordene, slik:

Absolutt mer visuelt elegant enn de nåværende 150+ sidene. Anbefales til informativ leking.

Tale er sølv, tie er gulv: Ukens anbefaling.

Dette er nok en blogg blant mange andre. I likhet med med mange andre har den blitt lite oppdatert. I likhet med mange andre har jeg ambisjoner om å rette på det – til tross for at Internettet er alt for fullt av folk som vil si hva de mener, og alt for få folk som hører etter. Derfor vil jeg gjøre som så mange blogger før meg, og tipse om noe som det er verdt å høre på.

Ukens anbefaling av noen som det er verdt å høre på: Magnus Marsdals «Kunnskapsbløffen». Ta en kikk og bla litt i første kapitell av boka. Gunnar Stavrum prøver seg på littebitt motargumentasjon, diskusjonen i kommentarfeltet er vel så interessant som fokuset på Marsdal som ventreradikaler og Rød Ungdom-politiker.