Kontext

Kunnskap uten handling er like håpløst som handling uten kunnskap.

Landbrukspolitikk – noen innlegg

Siden jeg nå arbeider for Landbrukets utredningskontor med landbrukspolitikk, har jeg vært ute med noen forsøk på å snakke om landbrukspolitikk:

 • I et intervju med Norsk Landbruk snakker jeg og sjefen om gjeldsnivået i landbruket i et komparativt perspektiv.
 • I starten av oktober skrev jeg sammen med Margaret Eide Hillestad en kronikk om amerikansk landbrukspolitikk. Poenget der var å sette fokus på hvordan en av de virkelig store landbrukseksportørene fører landbrukspolitikk, og utviklinga i Farm Bill før presidentvalget. Hva som nå kommer til å skje i «Lame Duck Session»
 • Like etterpå gjorde vi en kronikk på CAP og budsjettforhandlingene i EU som også ble trykt i Bondebladet. Poenget her var å sette fokus på hvilken landbrukspolitikk EU fører, og hvordan det skal vanskelig for de 27 medlemslandene, Kommisjonen og Parlamentet å bli enige om noe som helst på dette området. Dessverre ble den ikke trykt før ca. en måned etter at den ble sendt inn, etter at Aftenposten og andre hadde vært ute og synsa om det samme.

I tillegg har jeg aktivert meg litt i Attac Norges ressursgruppe, ei samling av folk med interesser for naturressurser og landbruk. Dette har blant annet resultert i et innlegg hos Alliansen Ny Landbrukspolitikk hvor jeg presenterer noen av argumentene for hvorfor spekulasjon i matvareverdipapirer kan være skadelig.

Reklamer

Gode fagblogger å følge

Hvilke blogger kan være verdt å følge? Det finnes temmelig mange (1 milliard?) – her er noen av de jeg følger akkurat nå.

 • From Poverty to Power. Duncan Green er strategisk rådgiver for Oxfam i Storbritannia, og kommer jevnlig med gode refleksjoner på utvikling, evaluering og utvikling av god policy.
 • LSE Impact Blog. Diverse bidragsytere fra LSE om faglig påvirkning og tiltak for å få det til.
 • LSE European Politics and Policy. Ulike bidragsytere fra LSE om europeisk politikk og policy.
 • Dani Rodrik. Internasjonal politisk økonomi. Blogger dessverre litt for sjeldent, men verdt å få med seg hva han tenker
 • The Monkey Cage. Statsvitenskapelig forskning, syn på diverse hendelser ute i verden,  men med hovedvekt på amerikansk politikk og amerikansk fagtradisjon.
 • Statistical Modeling, Causal Inference and Social Science. Andrew Gelman snakker om statsvitenskap og statistikk, og mer statistikk.
 • Numbers Rule Your World/Junk Charts. Kaiser Fung snakker om fornuftig bruk av statistikk, og viser dårlig bruk av grafikk.
 • The Conscience of a Liberal. Paul Krugman. Er veldig god på å bruke kjente økonomiske keynesianske modeller til å undersøke aktuelle spørsmål.
 • Noahpinion. Noah Smith blogger om økonomi på fornuftig vis, og passer på å sende velbegrunna spark i flere retninger.
 • Vox. Policy-analyse med økonomisk vinkling.
 • Why Nations Fail. Acemoglu og Robinson presenterer boka si, og kjører analytisk blikk på diverse hendelser.

Ser tydelig at blogger med statistiske tilnærminger til fagspørsmål er i flertall, noe jeg gjerne vil gjøre noe med: Hvor er de gode bloggene med kvalitative tilnærminger? LSE og Duncan Green har slike innlegg ofte, og til tider økonomene Rodrik og Acemoglu – men bruk av statistikk ser ut til å være utbredt.

Sherlock Holmes og beslutninger

Lifehacker skriver om hvordan en bør tenke for å ta beslutninger, og siterer i den forbindelsen selveste Sherlock Holmes:

«I consider that a man’s brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose. A fool takes in all the lumber of every sort that he comes across, so that the knowledge which might be useful to him gets crowded out, or at best is jumbled up with a lot of other things, so that he has difficulty laying his hands upon it. Now the skillful workman is very careful indeed as to what he takes into his brain-attic. He will have nothing but the tools which may help him in doing his work, but of these he has a large assortment, and all in the most perfect order. It is a mistake to think that that little room has elastic walls and can distend to any extent. Depend upon it and there comes a time when for every addition of knowledge you forget something that you knew before. It is of the highest importance, therefore, not to have useless facts elbowing out the useful ones.»

I boka er dette Holmes sin begrunnelse for hvorfor han ikke kjenner til Kopernikus og teorier om solsystemet, siden disse ikke er relevante for sitt arbeid. Dette kan nok være en overdrivelse – men poenget om at dette ikke er direkte relevant for beslutninger han skal ta (eller for oppdragsgiveren hans når han skal legge ut om forklaringer) er absolutt et godt poeng.

Er den billige matens tid forbi?

Dette spørsmålet stilte en Guardian-redaktør seg tidlig i september, etter at matprisene denne sommeren skjøt drastisk i været for tredje gang siden 2008. Men hva driver denne utviklinga?
Les mer

Ukens anbefalinger: To tekster om forskningsbasert policy.

Duncan Green, seniorrådgiver hos Oxfam, skriver på «From poverty to power» om «Theories of Change» og hvordan forskere kan bruke teori for å øke effektiviteten til mottakere av forskningsstøtte. Med andre ord, et teoretisk blikk på hvordan forholdet mellom forskere og beslutningstakere ser ut, og hvordan organisasjoner som gir støtte til forskning og tiltak i NGOer kan bidra til å «optimaliseres» NGOers forskning. «Theories of Change» ser ut til å referere til dette rammeverket for å skape endring.

I tråd med dette rammeverket foreslår Green at 1) forskere ikke har insentiver til å legge tydelig fram sine antakelser om politisk endring, noe de burde gjøre 2) at forskere/NGOer må bedre forstå hvordan beslutningstakere tar til seg og bruker informasjon, 3) at endring er avhengig av «mulighetsvinduer», og dermed må NGOer kunne reagere kjapt, 4) at mål og midler må defineres tydelig. Å «endre diskursen» er ikke et mål for et prosjekt.

En annen som tar for seg lignende utfordringer er Matt Wood, som på LSE-bloggen tar for seg hvilke krav byråkratiet stiller til  statsvitere og andre for at deres forskning skal være relevant. Bevisene er anekdotiske, men virker rimelige og velkjente: Byråkrater ønsker seg mer forskning som kan brukes i praksis, og ønsker seg også bedre metodisk kunnskap. Dette er vanskelig, i det universitetsforskning tar lang tid, mens beslutningstakere trenger hurtig input. Dette gir rom for tenketanker og andre institutter som spesialiserer seg på å levere hurtig. Videre er kvantitative bevis det mest ønskelige – men hva da med kvalitativ forskning?

Ukens anbefalinger: Varieties of Capitalism, matspekulasjon, is på arktis.

Politisk og økonomisk er Norge, Europa og Verden inne i en svært spennende periode. For å forstå hva som skjer må en lese seg opp på teori og fakta om hva som skjer. Her er denne ukas leseliste:

Les mer!

Innvandring og velferdsdualisme, Ekvatorial-Guinea og kjøttbeinmjøl

Tema: Ting-jeg-har-skrevet.

Kort post full av egenreklame denne gangen også.

 • Endelig er masteroppgaven online – sjekk ut DUO-sidafor mer informasjon. Er tålelig fornøyd med resultatet, selv om oppgaven prøver å løse to problemstillinger (konsekvenser av innvandring for samfunnet + årsaker til familiepolitiske beslutninger).
 • Har også skrevet en analyse til siste nummer av Attacs Utveier, Utveier 2/2012. Bladet ligger tilgjengelig på Issuu. Analysen handler om krav om åpenhet og situasjonen i Ekvatorial Guinea.
 • I jobben som utreder for Landbrukets utredningskontor har jeg, sammen med Anne Bunger, skrevet et notat om regelverket for kjøttbeinmjøl. Absolutt interessant å vite noe om hva som skjer med slakteavfall som ikke går til menneskemat, og mulighetene for å bruke disse ressursene til å løse proteinutfordringene i landbruket. Helst uten fare for kugalskap. Interessert? Ta en kikk.

Utveier 2/2012 – Skatteparadis

I dette nummeret av Utveier lanserer Attac en ny kampanje for skatteparadisfrie soner. Utveier-redaksjonen gir deg oversikt over skatteparadiskaoset. Det er også et flott intervju med Eva Joly.

Masteroppgave del 2: Aktualitet og hva jeg egentlig skrev om.

En god (og grunnleggende) huskeregel når en gjør større prosjekter er å ta en lengre pause mot slutten. Etter et par ukers tid med andre oppgaver kan en da se om den røde tråden gir like mye mening som en trodde. Dette tipset er aldri lett å følge, og en kan trenge lange tidsperioder før «oppgave-blindheten» forsvinner.
Les mer!

Masteroppgave del 1: Fører innvandring til velferdsdualisme?

For noen uker siden fullførte jeg en mastergrad i statsvitenskap, etter noen hundre timer ved datamaskina. Oppgaven, «Fører innvandring til velferdsdualisme? En studie av innvandringens effekter på barnetrygd og kontantstøtte i Skandinavia», vil bli tilgjengelig på Universitet i Oslos digitale portal DUO etter sensur.

Selv om Wordle-skyen er fin, gir den ikke et helt godt inntrykk av hva det dreier seg om. Siden å forklare dette vil være viktig for meg de neste månedene, kommer det her et kort sammendrag av hva jeg har drevet med de siste månedene. Å skulle klemme alt datamaterialet og alle betraktningene etter et halvt års arbeid inn i en enkel bloggpost er vanskelig, og dette blir derfor en serie med innlegg. Les mer!